Saints » Digambar - Muni

ShrI Varisen Sagar Ji M. S.

 

Birth  14 Nov 1946
Deeksha 20 Aug 1988
Deeksha Guru Shri 108 Elacharya Shanti Sagar Ji Maharaj
Prerna Guru Shri 108 Acharya Vidhya SagarJi Maharaj

------------------------------------------------
Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org

R2912

       

 

 

 

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan