Saints » Digambar - Sadhvi

Ganini Gyanmati Mataji

 

BIRTH PLACE Tikaitnagar (Barabanki) U.P.
DATE OF BIRTH 22nd Oct. 1934 (Sharad Poornima)
CHILDHOOD NAME Km. Maina
PARENTS Smt. Mohini Devi & Shri Chhoteylal Jain
VOW OF CELIBACY In 1952 by Acharyaratna Shri
& RENUNCIATION OF HOME Deshbhushan Ji Maharaj at Barabanki (U.P.)
KSHULLIKA DEEKSHA On Chaitra Krishna Ekam of 1953 at Mahavirji (Raj.)

ARYIKA DEEKSHA : On Vaishakh Krishna 2 of 1956 at Madhorajpura (Raj.) by Acharya Shri Veersagar Ji Maharaj, the first disciple Pattacharya of Acharya Shri Shantisagar Ji Maharaj.

LITERARY ACHIEVEMENTS : Writer of above 250 Scriptures including Hindi Translation/Sanskrit Teekas of Ashtasahasri, Samaysar, Niyamsar, Moolachar, Katantra-Vyakaran, Shatkhandagam etc. Recipient of the honorary degree of D.Litt. in 1995 by Avadh University (Faizabad).

INSPIRATION FOR THE DEVELOPMENT OF TIRTHS : Jamboodweep at Hastinapur, Eternal Tirth Ayodhya, Tirthankar Rishabhdev Tapasthali at Prayag (Allahabad), Nandyavarta Mahal Tirth at Lord Mahavir Birthplace-Kundalpur (Nalanda) & other Tirthankar Birthplaces etc. have been developed. 108 ft. high idol of Lord Rishabhdev at Mangitungi (Maha.) is in the process of development.

ACADEMIC INSPIRATION : International Seminar on Jain Mathematics & Cosmology, Establishment of Jain Chair at Avadh University-Faizabad, National Vice-Chancellors’ Conference, National Seminar on ‘Antiquity of Jainism’, Judges’ conference and a number of other National-International seminars.

INSPIRATION FOR VARIOUS CHARIOTS : Jamboodweep Gyan Jyoti (1982), Samavsaran Shrivihar (1998), Mahavir Jyoti (2003) travelled throughout the country for the dissemination of Jain Principles by her inspiration. May Pujya Mataji live long with initiating new ideas into the masses.

Information Received From : Br. Ravindra Kumar Jain
Brahmacharini [km.] Swati Jain, Jambudweep, Hastinapur
E-Mail: ravindrajain@jambudweep.org


Information Uploaded on 25th December, 2008

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org

R251208

       

 

 

 

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan