on www.jainsamaj.org ( Jainism, Ahimsa News, Religion, Non-Violence, Culture, Vegetarianism, Meditation, India. )
Temples » Jain Temples :- India Karnataka

—»
Karnataka - Murbidri-Bh Parshawaprabhu
—»
Karnataka - Shravanbelagola - Bh. Bahubali
—»
Karnataka - Aihole - Bh. Mahavira
—»
Karnataka - Kunthalgiri
—»
Karnataka - Varag - Bh. Paraswanath
—»
Karnataka - Bangalore Temples
—»
Karnataka - Karkal-Bh Neminath
—»
Karnataka - Chandragiri - Bh. Neminath & Parshwanath
—»
Karnataka - Dharamsthal - Bh. Chandra Prabhu
—»
Karnataka - Gommata Tirth- Karkala
—»
Karnataka - Other Temples
—»
Karnataka - Goddes Jwala Malini Devi, Chickmagalur
—»
Karnataka - Goddess Padmavati, Humcha
—»
Karnataka - Tribhuvana Tilaka Chudamani Basadi, Moodabidri
—»
Karnataka - Ganagitti Kunthunatha Jain Temple

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan