on www.jainsamaj.org ( Jainism, Ahimsa News, Religion, Non-Violence, Culture, Vegetarianism, Meditation, India. ) .
» Jain Temples :- India Karnataka

—»
Karnataka:- Murbidri-Bh Parshawaprabhu
—»
Karnataka:- Shravanbelagola - Bh. Bahubali
—»
Karnataka:- Aihole - Bh. Mahavira
—»
Karnataka:- Kunthalgiri
—»
Karnataka:- Varag-Bh Paraswanath
—»
Karnataka:- Bangalore Temples
—»
Karnataka:- Karkal-Bh Neminath
—»
Karnataka:- Chandragiri - Bh. Neminath & Parshwanath
—»
Karnataka:- Humbhuj-Bh Paraswanath
—»
Karnataka:- Dharamsthal-Bh Chandra Prabhu
—»
Karnataka:- Simhanagadde
—»
Karnataka:- Gommata Tirth- Karkala
—»
Karnataka:- Other Temples
—»
Karnataka :- Goddes Jwala Malini Devi, Chickmagalur
—»
Karnataka:- Goddess Padmavati, Humcha
—»
Karnataka:- Tribhuvana Tilaka Chudamani Basadi, Moodabidri
—»
Karnataka - Ganagitti Kunthunatha Jain Temple
—»
Karnataka:- Bahubali of Artipura

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan