on www.jainsamaj.org ( Jainism, Ahimsa News, Religion, Non-Violence, Culture, Vegetarianism, Meditation, India. ) .
» Jain Temples :- India Uttar Pradesh

—»
Uttar Pradesh :- Agra - Bh. Parshwanath
—»
Uttar Pradesh :- Karguvan Tirth - Lord Parsvanath
—»
Uttar Pradesh :- Pawagiri - Lord Parsvanath
—»
Uttar Pradesh :- Badagao Tirth, Khekra
—»
Uttar Pradesh :- Varanasi - Bh. Parshwanath
—»
Uttar Pradesh :- Shri Karguvanji Tirth
—»
Uttar Pradesh :- Seronaji-Bhagwan Shantinath
—»
Uttar Pradesh :- Kampilji Tirth - Bhagwan Vimalnath
—»
Uttar Pradesh :- Banpur - Lord Shantinath
—»
Uttar Pradesh :- Singhpuri - Bh. Shreyansnath
—»
Uttar Pradesh :- Chandrapuri - Bh. Chandraprabhu
—»
Uttar Pradesh :- Kashi - Bh. Supasharvnath
—»
Uttar Pradesh :- Ayodhya Jain Tirth
—»
Uttar Pradesh :- Ahichatra - Bh. Parshwanath
—»
Uttar Pradesh :- Kampilaji - Bh. Vimalnath
—»
Uttar Pradesh :- Deogarh - Bh. Shantinath
—»
Uttar Pradesh :- Adishvar Purimtal Teerth, Allahabad
—»
Uttar Pradesh :- Mathura - Bh. Mahavir
—»
Uttar Pradesh :- Soripur - Bh. Neminath
—»
Uttar Pradesh :- Ayodhya - Bh. Ajitnath
—»
Uttar Pradesh :- Bhadani - Bh. Suparshwanath
—»
Uttar Pradesh :- Other Temples
—»
Uttar Pradesh :- Pabhosha - Bh. Padamprabh Swami
—»
Uttar Pradesh :- Ghaziabad - Bh. Rishbhnathji
—»
Uttar Pradesh :- Shravasti - Bh. Sambhavnath
—»
Uttar Pradesh :- Kaushambi - Bh. Padampradu Swami
—»
Uttar Pradesh :- Ratnapuri - Bh. Dharamnath
—»
Uttar Pradesh :- Sh. Hastinapur Jain Shwetambar Tirth
—»
Uttar Pradesh :- Shri Parshvanath Jain Temple, Bada Gaon, Baghpat
—»
Uttar Pradesh :- Diigambar Jain Teerth Kshetra, Devaria
—»
Uttar Pradesh :- Rishabh Dev Tapasthali Teerth, Prayag
—»
Uttar Pradesh :- Vimalnath Digamber Jain Teerth, Kampilji
—»
Uttar Pradesh :- Parshvanatha Banaras Teerth, Bhelupur
—»
Uttar Pradesh :- Trilok Teerth, Badagaon

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan