on www.jainsamaj.org ( Jainism, Ahimsa News, Religion, Non-Violence, Culture, Vegetarianism, Meditation, India. )
Saints »» Swetambar - Sthanakwasi Sect »» Sthanakwasi Sect - Sadhvi

—»
Adarsh Prabhaji M. S.
—»
Amitaji M. S.
—»
Anand Kanwarji M. S.
—»
Anokha Kanwarji M. S.
—»
Architaji M. S.
—»
Archnaji M. S.
—»
Arpitajii M. S.
—»
Arunaji M. S.
—»
Badam Kanwarji M. S.
—»
Bhanwar Kanwaji M. S.
—»
Chameli Kanwarji M. S.
—»
Chanchal Kanwarji M. S.
—»
Chand Kanwarji M. S.
—»
Chandnaji M. S.
—»
Chandra Kanwarji M. S.
—»
Chandra Prabhaji M. S.
—»
Charitraprabhaji M.S.
—»
Chelna Shreeji M. S.
—»
Chetan Shreeji M. S.
—»
Chitraji M. S.
—»
Dalimaji M. S.
—»
Dhapu Kanwarji M. S.
—»
Dharmsheelaji M.S.
—»
Dr. Sadhnaji M. S.
—»
Dr. Saritaji M.S.
—»
Dr. Manjushreeji M.S.
—»
Ganga Vatiji M. S.
—»
Garimaji M. S.
—»
Ghapu Kanwarji M. S.
—»
Gulab Kanwarji M. S.
—»
Gun Ranjanaji M. S.
—»
Gun Sundariji M. S.
—»
Gyan Kanwarji M. S.
—»
Gyan Kanwarji M. S.
—»
Harshilaji M. S.
—»
Hem Prabhaji M. S.
—»
Hem Shreeji M. S.
—»
Hemkunwarji M. S.
—»
Ichraj Kanwarji M. S.
—»
Indra Kanwarji M. S.
—»
Indra Prabhaji M. S.
—»
Indu Balaji M. S.
—»
Indu Prabhaji M. S.
—»
Jai Shreeji M. S.
—»
Jayantji M. S.
—»
Jhamku Kanwarji M. S.
—»
Jin Prabhaji M. S.
—»
Jyoti Prabhaji M. S.
—»
Jyotsanaji M. S.
—»
Kalpanaji M. S.
—»
Kalpmaniji M. S.
—»
Kalyan Kanwarji M. S.
—»
Kamala Kanwarji M. S.
—»
Kamala Kanwarji M. S.
—»
Kamal Shreeji M. S.
—»
Kanak Prabhaji M. S.
—»
Kanchan Kanwarji M. S.
—»
Kanta Kanwarji M. S.
—»
Karunaji M. S.
—»
Kastur Kanwarji M. S.
—»
Kesar Kanwarji M. S.
—»
Kirtiji M. S.
—»
Krupaji M. S.
—»
Kumudji M. S.
—»
Kunku Kanwarji M. S.
—»
Kusum Kantaji M. S.
—»
Kusum Kantaji M. S.
—»
Kusum Lataji M. S.
—»
Lad Kanwarji M. S.
—»
Lalit Prabhaji M. S.
—»
Lalitaji M. S.
—»
Lalitaji M. S.
—»
Leela Vatiji M. S.
—»
Madhu Prabhaji M. S.
—»
Mahimaji M. S.
—»
Mangla Kanwarji M. S.
—»
Manju Balaji M. S.
—»
Manormaji M. S.
—»
Mayank Maniji M. S.
—»
Mohan Malaji M. S.
—»
Mradulaji M. S.
—»
Mukta Shreeji M. S.
—»
Muktaji M. S.
—»
Nagina Kanwarji M. S.
—»
Namrataji M. S.
—»
Nand Kanwarji M. S.
—»
Nanu Kanwarji M. S.
—»
Nidhiji M. S.
—»
Niranjanaji M. S.
—»
Nirmalaji M. S.
—»
Nirupamaji M. S.
—»
Nirupnaji M. S.
—»
Padam Shreeji M. S.
—»
Pan Kanwarji M. S.
—»
Pan Kunwarji M.S.
—»
Pankajji M. S.
—»
Pan Kanwarji M. S.
—»
Pap Kanwarji M. S.
—»
Paras Kanwarji M. S.
—»
Paras Kanwarji M. S.
—»
Phool Kanwarji M. S.
—»
Poornimaji M. S.
—»
Prabha Vatiji M. S.
—»
Prabhawnaji M. S.
—»
Pramodji M. S.
—»
Pratibhaji M. S.
—»
Praveenaji M. S.
—»
Prem Lataji M. S.
—»
Prem Lataji M. S.
—»
Prernaji M. S.
—»
Pushpaji M. S.
—»
Pusp Lataji M. S.
—»
Rachitaji M.S.
—»
Rachnaji M. S.
—»
Raj Shreeji M. S.
—»
Rajmaniji M. S.
—»
Rajmatiji M. S.
—»
Rakshitaji M. S.
—»
Ranjanaji M. S.
—»
Ravi Prabhaji M. S.
—»
Rekhaji M. S.
—»
Roshan Kanwarji M. S.
—»
Sadhnaji M. S.
—»
Sampatji M. S.
—»
Samta Kanwarji M. S.
—»
Santosh Kumariji M. S.
—»
Sardar Kanwarji M. S.
—»
Saritaji M. S.
—»
Saroj Kanwarji M. S.
—»
Sashi Kantaji M. S.
—»
Satya Prabhaji M. S.
—»
Sayar Kanwarji M. S.
—»
Sayar Kanwarji M. S.
—»
Sayar Kanwarji M. S.
—»
Shakuntlaji M. S.
—»
Shanta Kanwarji M. S.
—»
Shanta Kanwarji M. S.
—»
Shanta Prabhaji M. S.
—»
Sidh Prabhaji M. S.
—»
Sihamaniji M. S.
—»
Sneh Lataji M. S.
—»
Som Lataji M. S.
—»
Subhadraji M. S.
—»
Suchitaji M. S.
—»
Sudarshnaji M. S.
—»
Sudhaji M.S.
—»
Sulakshnaji M. S.
—»
Sulbhaji M. S.
—»
Sulochanaji M. S.
—»
Suman Lataji M. S.
—»
Suman Prabhaji M. S.
—»
Sumati Kanwarji M. S.
—»
Sunitajiji M. S.
—»
Supratibhaji M. S.
—»
Suraj Kanwarji M. S.
—»
Suraj Kanwarji M. S.
—»
Sushila Kanwarji M. S.
—»
Sushilaji M. S.
—»
Suvarnaji M. S.
—»
Suyasha Maniji M. S.
—»
Takhlataji M. S.
—»
Tej Prabhaji M. S.
—»
Umraokunwarji M.S.
—»
Urmila Shreeji M.S.
—»
Urmilaji M. S.
—»
Vandana Shreeji M. S.
—»
Vanitaji M. S.
—»
Vasumatiji M. S.
—»
Veenaji M. S.
—»
Vichakshnaji M. S.
—»
Vidyawatiji M. S.
—»
Vijay Laxmiji M. S.
—»
Vikhta Shreeji M. S.
—»
Vimala Kanwarji M. S.
—»
Vimla Kanwarji M. S.
—»
Vimla Shreeji M.S.
—»
Vinayji M. S.
—»
Viradi Kanwarji M. S.
—»
Vishal Prabhaji M. S.
—»
Yashkunwarji M.S.
—»
Harsh Kanwarji M. S.
—»
Dr. Arpeeta Shriji M. S.
—»
Abha Shriji M. S.
—»
Hemvatiji M. S.
—»
Chandan Prabhaji M. S.
—»
Mangal Jyotiji M. S.
—»
Naven Jyotiji M. S.
—»
Dharam Sheelaji M. S.
—»
Devendra Prabhaji M. S.
—»
Supratibhaji M. S.
—»
Subhaji M. S.
—»
Punit Jyotiji M. S.
—»
Raj Matiji M. S.
—»
Rizu Pragyaji M. S.
—»
Tarun Sheelji M. S.
—»
Dharam Jyotiji M. S.
—»
Up Pravertini Chandanbalaji M. S.
—»
Dr. Ruchikaji M. S.
—»
Madan Kunwerji M. S.
—»
Up Pravertini Vimalwatiji M. S.
—»
Up Pravertini Satya Prabhaji M.S.
—»
Sadhana Kunwerji M. S.
—»
Dr. Rajshriji M.S.
—»
Vikas Jyotiji M. S.
—»
Up Pravertani Kaushalya Kumariji M. S.
—»
Dr. Sulakshan Prabhaji M. S.
—»
Bhavyaji M. S.
—»
Somyaji M. S.
—»
Kiran Prabhaji M. S.
—»
Dr. Harsh Prabhaji M. S.
—»
Aastha Shriji M. S.
—»
Anupmaji M. S.
—»
Dr. Pratibhaji M. S.
—»
Mahima Shrji M. S.
—»
Neerupmaji M. S.
—»
Rishita Shriji M. S.
—»
Vinay Watiji M. S.
—»
Sudarshan Prabhaji ‘Aabha' M. S.
—»
Up Pravertini Dr. Divya Prabhaji M. S.
—»
Up Pravertini Charitra Prabhaji M. S.
—»
Dr. Pragya Shriji
—»
Dr. Sneh Prabhaji
—»
Dr. Chandnaji M. S.
—»
Dr. Akshayjyotiji M. S.

 

Home | Site Map | About Us | Contact us
Ahimsa Foundation. 21, Skipper House, 9, Pusa Road, New Delhi -5
Phone : 91-98-100-46108, E-Mail :
ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off.: 44, Sardar Club Scheme, Jodhpur, Rajasthan