on www.jainsamaj.org ( Jainism, Ahimsa News, Religion, Non-Violence, Culture, Vegetarianism, Meditation, India. ) .
Member Search Results

Member Id : 16302
Name : U. R. MUTHA
Date of Birth : - | Native State : PUNJAB
Address : B-10, RIBHU PATH, GANDHI NAGAR, NAHAN, HIMACHAL PRADESH, INDIA,
Phone : 540587,545262
Fathers Name : SH.L. K. MUTHA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MUTHA | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : VIMLA, S : MUKESH & MANISH, D : KALPANA |
Member Id : 16301
Name : U. R. MEHTA
Date of Birth : - | Native State : PUNJAB
Address : 25, GANDHI NAGAR, KAPURTHALA, PUNJAB, INDIA,
Phone : 644928
Fathers Name : SH.B. R. MEHTA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MEHTA | Profession : SERVICE | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : VIJAYA, S : ANURAG, D :PRATIBHA |
Member Id : 16300
Name : U. R. MEHTA
Date of Birth : 18/07/1949 | Native Place : PALI | Native State : RAJASTHAN
Address : CHINTAMANI BLD., 92/3RD FLOOR 200/206, II BHAIWADA, MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA, PIN/ZIP-400002
Phone : 3759483
Fathers Name : SH.H. C. MEHTA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MEHTA | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: RESHMA, S: HITESH, SANJAY, MANISH, NILESH, GIRISH |
Member Id : 16299
Name : U. R. MEHTA
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 681, B 10 D ROAD, SARDARPURA, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 622304
Fathers Name : SH.B.R. MEHTA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MEHTA | Profession : OTHERS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: VIMLA DEVI, D: TINA |
Member Id : 16298
Name : U. R. MEHTA
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 33 A, BHAGWAN MAHAVEER NAGAR, PAL LINK RD., JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 643305
Fathers Name : SH.A.R. MEHTA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MEHTA | Profession : OTHERS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: UGAM KANWAR, S: SIDDHARTH, S&DIL: KRISHNARAJ-ARUNA |
Member Id : 16297
Name : U. R. MEHTA
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 75-A, SECTION 7, NEW POWER HOUSE RD., JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 644928
Fathers Name : SH.B. R. MEHTA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MEHTA | Profession : SERVICE | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : VIJAYA, S : ANURAG, D :PRATIBHA |
Member Id : 16296
Name : U. R. MAHNOT
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 2-D-22, ABASAN MANDAL CLNY., PRATAP NGR., JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : MAHNOT | Profession : OTHERS |
Member Id : 16295
Name : U. R. LUNKARH
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : C-84, DHARMANARAYANJI KA HATYA, PATWA, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 544368,546008
Fathers Name : SH.D. R. LUNKAR | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LUNKARH | Profession : SERVICE | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : ANITA, S : MANISH & ASHISH |
Member Id : 16294
Name : U. R. LUNKARH
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : PAWTA, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Fathers Name : SH.D.R. LUNKARH | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LUNKARH | Profession : OTHERS |
Member Id : 16293
Name : U. R. LUNAWAT
Date of Birth : 23/08/1943 | Native Place : PIPAR
Address : A/4, IRLA CO-OP. HSG. SOC., IRLA VILE PARLE (W), MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA, PIN/ZIP-400056
Phone : 6714570
Fathers Name : SH.M. R. LUNAWAT | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LUNAWAT | Profession : I.T | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: KAMLA, D: SUSHILA, S: GAUTAM, SUBHASH, G/SON: RONAK, DAU-IN-LAW: KALPANA |
Member Id : 16292
Name : U. R. LODHA
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : MAHAMANDIR, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 45169
Fathers Name : SH.D. R. LODHA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LODHA | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : PEPAVAI, S & DIL : KANRAJ-TARADEVI & SEKHARCHAND-CHANDRAKANTA, GS : AMIT & PINKU, GD : SWETA |
Member Id : 16291
Name : U. R. LODHA
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 18/594, CHOPASANI HSG. BOARD, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Fathers Name : SH.S.R. LODHA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LODHA | Profession : OTHERS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W:KAMLA DEVI, S:MANISH |
Member Id : 16290
Name : U. R. LODHA
Date of Birth : - | Native State : GUJARAT
Address : MAHAMANDIR, JUNAGADH, GUJARAT, INDIA,
Phone : 45169
Fathers Name : SH.D. R. LODHA | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : LODHA | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : PEPAVAI, S & DIL : KANRAJ-TARADEVI & SEKHARCHAND-CHANDRAKANTA, GS : AMIT & PINKU, GD : SWETA |
Member Id : 16289
Name : U. R. KOTHARI
Date of Birth : - | Native State : MAHARASHTRA
Address : SARDARPURA CHOUPASANI RD., RD. NO. 3, SOLAPUR, MAHARASHTRA, INDIA,
Phone : 615994
Fathers Name : SH.H. C. KOTHARI | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : KOTHARI | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : KAMALA DEVI, S & DIL : SUNIL- SHARMILA DEVI, S : HEMANT |
Member Id : 16288
Name : U. R. KOTHARI
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : SARDARPURA CHOUPASANI RD., RD. NO. 3, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 615994
Fathers Name : SH.H. C. KOTHARI | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : KOTHARI | Profession : BUSINESS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W : KAMALA DEVI, S & DIL : SUNIL- SHARMILA DEVI, S : HEMANT |
Member Id : 16287
Name : U. R. KOCHAR
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 172-C, SHASTRI NAGAR, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : KOCHAR | Profession : OTHERS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: CHANCHAL KANWAR |
Member Id : 16286
Name : U. R. JAIN
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 752, GEETA BHAWAN, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Fathers Name : SH.C.M. JAIN | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : JAIN | Profession : OTHERS |
Member Id : 16285
Name : U. R. JAIN
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : RAMNARAIN JI KI POLE, IN JALORI GATE, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Fathers Name : SH.P.R. JAIN | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : JAIN | Profession : OTHERS |
Member Id : 16284
Name : U. R. JAIN
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 510, DEFENCE CLNY. KAMLA NEHRU NAGAR, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,

Fathers Name : SH.P.C. JAIN | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : JAIN | Profession : OTHERS |
Member Id : 16283
Name : U. R. JAIN
Date of Birth : - | Native Place : JODHPUR | Native State : RAJASTHAN
Address : 65, AMAR NAGAR, PAL ROAD, JODHPUR, RAJASTHAN, INDIA,
Phone : 634711
Fathers Name : SH.V.C. JAIN | Religious Sect : SWETAMBAR | Gotra : JAIN | Profession : OTHERS | Marital Status : MARRIED | | Family Details : W: SHANTI DEVI, S&DIL: DHANRAJ-CHANDRA |
PREV 1 2 3 4 5 NEXT 100

 

Ahimsa Foundation. 21, Skipper House,
9, Pusa, Road, New Delhi -5
Phone : 91-11-2875-4012 & 13,
E-Mail : ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off. 44, Sardar Club Scheme,
Jodhpur, Rajasthan
E-Mail : ahimsatimes@jainsamaj.org