Guptinandji M.S.

Shree 108 Pragnayogi Digamger Jainacharya Shree Guptinandiji

 

Name Before Diksha Shree Rajendrakumar Jain
Deeksha Name Pragnayogi Digamger Jainacharya Shree Guptinandiji
Date of Birth 1st August, 1972.
Place of Birth Bhopal (Madhyapradesh)
Father's Name Swargiya Shree Komalchandji Jain
Mother's Name Shreemati Trivenibai Jain
Muni Deeksha provided by Ganadhipati Gandhracharya Shree Kunthusagarji
Muni Deeksha place Rohatak
Date of Muni Deeksha 22nd July, 1991
Date of Acharya Pad 27nd May, 2001.
Acharya Pad Place Indor (Madhapradesh)
Books Write by

 

 

 

 

 

Shree Ratnantray Aradhana

Shree Ratnantray Vidhan

Savdhan (Kavya Sangrah)

Shree Panchakalyanak Vidhan

Shree Navgrah Shanti Vidhan

Shree Ratnantray Bhaktisarita.

------------------------------------------
Information courtesy
Mr.Sumit Dongre
E-mail: sumitdongre@rediffmail.com
------------------------------------------
Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org

R040306