Bhadra Sagarji M. S.

Shri Bhadra Sagarji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Surajmal Ji Khandelwal
Date of Birth 1975 ( V. S. )
Place of Birth Bhalawad, Rajasthan
Sect Digambar
Father's Name Shri Bulakichandji Jain
Mother's Name Smt. Kesarbai
Muni Deeksha 2033 ( V. S. )
Place of Muni Deeksha Mujaffar Nagar
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Dharam Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R822