Guptinandji M. S.

Shree 108 Pragnayogi Digamger Jainacharya Shree Guptinandiji

 

 

Name Before Diksha Shree Rajendrakumar Jain
Deeksha Name Pragnayogi Digamger Jainacharya Shree Guptinandiji
Date of Birth 1st August, 1972.
Place of Birth Bhopal (Madhyapradesh)
Father's Name Swargiya Shree Komalchandji Jain
Mother's Name Shreemati Trivenibai Jain
Muni Deeksha Provided By Ganadhipati Gandhracharya Shree Kunthusagarji
Muni Deeksha Place Rohatak
Date of Muni Deeksha 22nd July, 1991
Date of Acharya Pad 27nd May, 2001
Acharya Pad Place Indor (Madhapradesh)
Books Write By Shree Ratnantray Aradhana
Shree Ratnantray Vidhan
Savdhan (Kavya Sangrah)
Shree Panchakalyanak Vidhan
Shree Navgrah Shanti Vidhan
Shree Ratnantray Bhaktisarita.

 

------------------------------------------

Information Courtesy, Mr. Sumit Dongre, E-Mail : sumitdongre@rediffmail.com

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R040306