Vijay Sagarji M. S.

Muni Shri Vijay Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Dev Chand Gandhi
Place of Birth Eddar, Gujrat
Father's Name Shri Natha Lal Ji Jain
Mother's Name Smt. Laxmi Bai Jain
Sect Digambar
Date of Kshullak Deeksha Kartik Shukl-7, V. S. 2032
Kshullak Deeksha Provided By Muni Shri Sumatisagar Ji M. S.
Date of Muni Deeksha Bhadrapad Shukl-3, V. S. 2032
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Sumatisagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R352