Shanti Sagarji M. S.

Shri Shanti Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Bharam Narippa Chogle
Place of Birth Galtaga, Belgaon
Father's Name Shri Narsippa Chogle Ji
Mother's Name Smt. Gangabai Ji
Sect Digambar
Kshullak Deeksha 24th February 1966
Place of Kshullak Deeksha Belgaon
Kshullak Deeksha Provided By Muni Shri Nemisagar Ji M. S.
Chaturmas Hupari, Dagar, Shedval, Tiketnagar, Etc.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2332