•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Bhootbali Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Bheemsen Junjadkar
Date of Birth 4th April 1944
Place of Birth Sahudi, Belgaon, Karnataka
Sect Digambar
Brahmacharya Vrat 1973
Kshullak Deeksha 1976
Kshullak Deeksha Provided By Acharya Shri Vidhyasagr Ji M. S.
Ailak Deeksha 8 Months After Kshullak Deeksha
Ailak Deeksha Provided By Acharya Shri Vidhyasagr Ji M. S.
Muni Deeksha 31st January 1980
Place of Muni Deeksha Lalitpur
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Vimalsagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R352