•  
  •  
  •  
  •  
 

Jain Dharamshalas

Delhi

 

1. Shri Digamber Jain Dharamshala, Raja Bazar, Jai Singh Pura, Connaught Palace, Delhi-110001
2. Shri Sunder Lal Paras Das Digamber Jain Dharamshala, Vedwada, Chandni Chowk, Delhi-110006
3. Shri Kapoor Chand Kailaso Bai Dharamshala, Vedwada, Chandni Chowk, Delhi-110006
4. Padmavati Purwal Digamber Jain Panchayati Dharamshala, Gali No. 6, Raguverpura-2, Gandhi Nagar, Delhi-110031
5. Jain Dharamshala, A-75, Gali No. 8, Kaithwada, Delhi-110053
6. Janj House, Veer Nagar Jain Colony, Delhi-110007
7. Shri Digamber Jain Tyagi Bhawan, Kucha Seth, Delhi-110006
8. Shri Digamber Jain Naya Mari Dharamshala, Dharampura, Delhi-110006
9. Shri Padmavati Purwal Digamber Jain Dharamshala, Masjid Khajur, Gali Hanuman Prasad, Dharampura, Delhi-110006
10. Shri Digamber Jain Atithi Bhawan, (Lala Sardarimal Ratan Lal Jain Trust), Cycle Market, Kucha Bulaki Das Begam, Delhi 
11. Shri Lachumal Sardari Mal Jain Dharamshala, Cycle Market, Kucha Bulaki Das Begam, Delhi-110006
12. Jain Dharamshala, Katra Mashru, Darya Kala, Delhi-110006
13. Makhan Lal Jain Dharamshala, 11, Daryaganj, Delhi-110002
14. Munna Lal Ji Dharamshala, Chirakhana, Maliwara, Chandni Chowk, Delhi-110006
15. Shri Digamber Jain Panchayati Dharamshala, Gali Hanumank Prasad, Masjid Khajur, Dharampura, Delhi-110006

 

-----------------------------------------------------

Information Source : Rajinder Nagar ( New Delhi-110060 ) Jain Members Directory 2004

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R050405