•  
  •  
  •  
  •  
 

Jain Organizations in Kenya

 

Shree Sthanakvasi Jain Mandal
Jain Bhavan Forest Road, P. O. Box 46469, Nairobi Kenya, East Africa
Jain Swetambar Derawasi
P. O. Box 80711, Lagoni Road, Mombasa Kenya, East Africa
Ramnikbhai Dhanani
Visa Oshwal Community, Thika Kenya, East Africa

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R16111