•  
  •  
  •  
  •  
 

Jain Population In India

 

State 1971 1981 1991

Andhra Pradesh

16108

18642

26564

Assam

12917

-

20645

Bihar

25185

27613

23049

Delhi

50513

73917

94672

Gujarat

451578

467768

491331

Haryana

31173

35482

35296

Himachal Pradesh

626

1046

1206

Jammu & Kashmir

1150

1576

-

Karnataka

218862

297974

326114

Kerala

3336

3605

3641

Madhya Pradesh

345211

444960

490324

Maharashtra

703664

939392

965840

Manipur

1408

975

1337

Meghalaya

268

542

445

Nagaland

627

1153

1202

Orissa

6521

6642

6302

Punjab

21383

27049

20763

Rajasthan

513548

624317

662806

Tamil Nadu

41097

49564

66900

Tripura

375

297

301

Uttar Pradesh

124728

141549

176259

West Bengal

32203

38663

34355

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R13111