•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Jay Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Gulab Chand Ji Tongya
Place of Birth Jaipur, Rajasthan
Sect Digambar
Date of Muni Deeksha 2013, At Jaipur
Devlok Gaman 2024, Pratapgarh

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R932