•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri 108 Pragya Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha Vivek Kumar Jain
Birth Date 01-09-1972
Birth Place Pindrai, Mandla, Madhya Pradesh
Father's Name Lt. Shri Veer Chand Jain
Mother's Name Smt. Saraswati Devi Jain
Eduction 7th Class
Grah Tyag 10-04-1985
Brahmcharya Vrat Guru Acharya Shree Vidya Sagarji M. S.
Muni Diksha 18-04-1989, Mahaveer Jyanti
Muni Diksha Guru Acharya Shri 108 Pushpdant Sagarjji M. S.
Muni Diksha Place Partapur, Baansvaada, Rajasthan

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R070319