•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri 108 Pulak Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha Paras Jain
Birth Date 11-05-1970
Birth Place Dhamtri, Chattisgarh
Father's Name Late Bhikamchand Jain
Mother's Name Smt. Gopi Bai Jain
Eduction Bachelor Of Arts (Jabalpur)
Brahmcharya Vrat 27-01-1993
Brahmcharya Vrat Guru Acharya Shree Vidya Sagarji M. S.
Ailak Diksha 27-01-1994
Ailak Diksha Guru Acharya Shri 108 Pushpdant Sagarji M. S.
Ailak Diksha Place Gwalior, Madhya Pradesh
Muni Diksha 11-12-1995
Muni Diksha Guru Acharya Shri 108 Pushpdant Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Kanpur, Uttar Pradesh

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R070319