•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Puransagar Ji M. S.

 

Date of Birth Ashwin Badi 14, V. S. 1955
Place of Birth Ramgarh, Daboh, Sagar
Father's Name Shri Paramlal Ji
Mother's Name Smt. Jamunabai Ji
Sect Digambar
Kshullak Deeksha Ashwin Badi 1, V. S. 2002
Kshullak Deeksha Provided By Acharya Shri Suryasagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R352