•  
  •  
  •  
  •  
 

Kshullak Shri Smata Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Rajendra Kumar Ji
Place of Birth Shravanbelgola, Karnataka
Sect Digambar
Qualification Engineer In Jain Gurukul
Place of Kshullak Deeksha Podanpur, Mumbai
Khullak Deeksha Provided By Muni Shri Daya Sagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R922