•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Shri Shanti Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Sukhram Ji
Date of Birth Shravan Shukl-2, V.S.1972
Place of Birth Alawada, Ajmer
Father's Name Shri Chhote Lal Ji
Mother's Name Smt. Chandan Devi Ji
Sect Digambar
Date of Muni Deeksha Jyesth Shukl-7, Veer Samvat-2497
Place of Muni Deeksha Mujaffr Nagar
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Nirmal Sagar Ji M.S.
Acharya Pad Kartik Badi-14, V.S.2036
Acharya Pad Provided By Acharya Shri Jaysagar Ji M.S.
Chaturmas Delhi, Merath, Mujafarnagar, Hastinapur, Sammedshikhar Etc.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2332