•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Shreyans Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Fool Chand Ji
Date of Birth 6th January, 1919
Place of Birth Veergaon-Orangabad, Maharashtra
Sect Digambar
Father's Name Shri Lal Chand Ji
Mother's Name Kundan Bai (Aryika Arhammati Ji)
Muni Deeksha 1965
Place of Muni Deeksha Mahavirji, Shantiveer Nagar
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Shiv Sagar Ji M. S.

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2332