•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Shri Vardhman Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Ratan Lal Ji
Date of Birth Bhadrapad Shukl-14, V. S. 1969
Place of Birth Khandu-Banswara, Rajasthan
Father's Name Shri Sundrawat Jaychand Ji
Mother's Name Smt. Bhoori Bai Ji
Sect Digambar
Date of Muni Deeksha Ashad Shukl-1, V. S. 2028
Place of Muni Deeksha Sarurpur, Merath
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Nirmal Sagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R1532