•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Vinay Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Ratanlal Ji
Place of Birth Dudu, Jaipur, Rajasthan
Father's Name Shri Gandilal Ji Bohra
Mother's Name Smt. Gandibai Ji
Sect Digambar
Muni Deeksha Vaisakha Vadi 2, V. S. 2033
Place of Muni Deeksha Navan
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Vivek Sagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R352