•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Shri 108 Vishok Sagarji M. S.

 

 

Birth Date 01-09-1975
Birth Place Lalit Pur
Father's Name Shri Gyan Chandji Jain
Mother's Name Smt. Kusum Devi Jain
Brahmcharya 08-11-1995
Aillak Diksha Place Shikhar Ji
Muni Diksha 08-06-2003
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Lalitpur

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R070319